Ränteavdrag även kallat räntereduktion är att du får dra av 30 procent av dina ränteutgifter i deklarationen för de pengar du lånat och den ränta du betalt Ränteavdraget görs mot din sammanlagda skatt på inkomst och gäller alla av lån, privatlån och bolån. Du kan dra av 30 procent av utgifterna upp till 100 000 kronor. Om dina avdrag överskrider 100 000 kronor på ett deklarationsår så blir ränteavdraget på 21 procent på det belopp som överstiger 100 000. Du måste ha ränteutgifterna på minimum 1 000 kronor per år för att kunna göra ränteavdrag. Ränteavdrag för CSN län, studielån för ej dras av, de räknas inte in i det allmänna ränteavdraget. Ränteavdraget kan bara utnyttjas om du har en inkomst som du kan kvitta ränteavdraget mot.

Beräkningen av ränteavdrag brukar vara ifylld i din deklarationen när du får den, men du måste alltid kolla själv att det stämmer innan du lämnar in deklarationen.