Woman calculate and plan for your good propertyRänta på ränta kan också kallas kumulativ eller sammansatt ränta och är den ränta som du får på ditt ursprungliga kapital, plus räntan under en viss period. Ränta på ränta betyder att de pengar som du sparar växer och ger avkastning av sig själva eftersom du får ränta även på förra årets avkastning.