smslåndirektBunden (fast) ränta eller rörlig ränta är de olika som du kan välja till ditt bostadslån. Rörlig ränta betyder att räntan kan ändras under en 3 månadersperiod, du har samma ränta i 3 månader sen ändras den beroende på hur marknaden har ändrats

En fast ränta är samma under hela bindningstiden, du kan välja 1,2,3,5 eller 10 år fast ränta vilket innebär att du betalar samma ränta oavsett vad räntan är på den fasta marknaden. Har du fast ränta så kan du inte byta bank innan din valda period har gått ut, det går att lösa in men då blir det väldigt dyrt.