real estate agent handing over keys to homeBolåneränta är den ränta som du betalar på ditt lån till din bostad. Räntorna på ett bolån är alltid lägre än på ett lån för inköp av bil eller båt och andra kapitalvaror men idag kan man utöka sitt bolån för att köpa en bil och då få den lägre räntan, du sätter ju ditt boende i pant istället för bilen som ju är mycket säkrare för banken och inte samma värdeminskning

Enligt de nya reglerna får du bara låna upp till 85 procent av bostadens värde, resten får du finansiera själv med eget kapital eller ta ett annat lån där räntan blir mycket högre då du inte har samma säkerhet på lånet, detta lån brukar kallas topplån.